Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής Εισφορών ΕΦΚΑ μηνός Μαΐου 2024

print
Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 28 Ιουνίου 2024.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Μαΐου 2024 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.