Υπεγράφη η ΚΥΑ για την ενίσχυση των 60 εκατ. € για λιπάσματα

Από 15 έως 25 Νοεμβρίου οι αιτήσεις των δικαιούχων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2022

Υπεγράφη η ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και η διαδικασία για την καταβολή της ενίσχυσης των 60 εκατ. ευρώ, λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίες:

α) σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε για το έτος 2021 είτε για το έτος 2022 έως τις 25.11.2022,
β) σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό Μητρώο, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, κύριο ή δευτερεύοντα, έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
γ) έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 1/10/2021 έως και 30/9/2022 και
δ) δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η ΚΥΑ:

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 1, υποβάλλουν από την 15η Νοεμβρίου 2022 έως και την 25η Νοεμβρίου 2022 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). Η είσοδος στην πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
2. Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συνυποβάλλουν κατάσταση παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί μεταξύ 01/10/2021 και 30/09/2022. Η εν λόγω κατάσταση περιλαμβάνει τα εξής:
α. ΑΦΜ της επιχείρησης,
β. αύξοντα αριθμός παραστατικού
γ. ημερομηνία έκδοσης
δ. καθαρή αξία τιμολόγιου κατά το μέρος του ποσού που αφορά αγορά λιπασμάτων (σε περίπτωση που περιλαμβάνουν και αγορές άλλων αγαθών).

Η ενίσχυση των 60 εκατ. ευρώ για τα λιπάσματα είναι ακατάσχετη.

Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής Εισφορών ΕΦΚΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Σεπτεμβρίου 2022 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν δημοσιευτεί τρεις προκηρύξεις στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4887/2022:

 

α. ενίσχυση επενδύσεων στον κλάδο της αγροδιατροφής:

λήξη υποβολών επενδυτικών σχεδίων: 30/12/2022 

β. ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων:

λήξη υποβολών επενδυτικών σχεδίων: 5/12/2022

γ. μεταποίηση – εφοδιαστική αλυσίδα:

λήξη υποβολών επενδυτικών σχεδίων: 31/10/2022

https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis

 

Επίσης, έχει δημοσιευτεί η προκήρυξη της ΕΞΥΠΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ . 

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/11/2022

https://greece20.gov.gr/?calls=exypni-metapoiisi

Τέλος, έχει δημοσιευτεί η απόφαση «Προσαυξημένες εκπτώσεις για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση»

https://www.taxheaven.gr/circulars/40928/139818-ex-2022

 

Ευχαριστούμε,

Αρχείο

Calendar

Οκτωβρίου 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Σεπ   Νοε »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31