Πως θα φορολογηθούν οι αμειβόμενοι με μπλοκάκι

Σας ενημερώνουμε ότι με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι αμειβόμενοι με μπλοκάκι θα φορολογηθούν ως μισθωτοί μόνο εάν πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

  • Βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες.
  • Δεν έχει την εμπορική ιδιότητα.
  • Δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του.
  • Δεν έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες από κάποια άλλη πηγή.

Οι  πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες του ν.2238/1994 θεωρείται ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών.

Αντίθετα ασφαλιστικοί πράκτορες, εκτελωνιστές μεσίτες κτλ θα φορολογηθούν ως επιτηδευματίες δηλαδή με 26%.

Ενημερωση για το τέλος διαφήμισης

Σας ενημερώνουμε ότι με την ΠΟΛ 1113 02/06/2015 διευκρινίστηκε ότι οι δαπάνες διαφήμισης εκπίπτουν στην περίπτωση εμπρόθεσμης απόδοσης των οφειλομένων τελών διαφήμισης, δηλαδή πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, βάσει του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος. Σε αντίθετη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις.

Απαλλασσόμενοι υποβολής φορολογικής δήλωσης για τη χρήση 2014

Σας ενημερώνουμε ότι για τη χρήση 2014 δεν έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται πλέον, εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου εφόσον αποκτούν εισόδημα.

Αρχείο

Calendar

Ιουνίου 2015
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
    Ιουλ »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930