Προσοχή: Όλες οι Αιτήσεις Power Pass Πρέπει να Ελεγχθούν εκ Νέου εάν Ακολουθήσει η Υποβολή της Δήλωσης του Έτους 2021

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω δυσλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Power Pass, θα πρέπει να ελεγχθούν όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν την οριστικοποίηση της δήλωσης εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.

 

Πιο συγκεκριμένα, η παραπάνω δυσλειτουργία αφορά σε δικαιούχους  που υπέβαλαν την αίτηση για το power pass  και η οποία βρισκόταν ήδη στο στάδιο της «εκκαθάρισης» και υπέβαλαν μεταγενέστερα τη φορολογική δήλωση του Φ.Ε. 2021 χωρίς καμία αλλαγή στην κατοικία τους σε σύγκριση με το φορολογικό έτος 2020.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η κατάσταση της αίτησης στην πλατφόρμα του power pass να μεταβληθεί από «υπό εκκαθάριση» σε «εκκρεμεί υποβολή».

 

Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι 05/07/2022 και ώρα 15:00 θα είναι διαθέσιμη η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή».

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή της αίτησης επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/epidoteseis-politon/anakuklono-allazo-suskeue

Ενίσχυση για την Αντιμετώπιση της Αύξησης Κόστους Κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρεύματος (Power Pass)

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι 30/06 θα είναι διαθέσιμη η ψηφιακή πλατφόρμα που αφορά στην υποβολή αίτησης Ενίσχυσης για την Αντιμετώπιση της Αύξησης Κόστους Κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρεύματος (Power Pass).

 

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την υποβολή της αίτησης.

Στο 24% Φ.Π.Α. οι Μάσκες και τα Αντισηπτικά από την 1η Ιουλίου – Ποια Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες Αλλάζουν Συντελεστή

Παραθέτουμε ανά περίπτωση τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αλλάζουν συντελεστή Φ.Π.Α. από την 1η.7.2022 με την επιφύλαξη τυχόν νέας νομοθετικής παρέμβασης από το Υπ. Οικονομικών.

Αγαθά

Περίπτωση παραρτήματος ΙΙΙ –  Κεφάλαιο Α (κωδικοί)    
47. ……. Ειδικά για τα φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018) και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
[Άρθρο 27 του ν. 4797/2021]  [Άρθρο 46 ν. 4876/2021] [Ε.2097/2021]
Στο 6% έως 30.6.2022 Στο 13% από 1.7.2022
50. Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών – νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση) (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307).
Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402).
Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824).
Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών.
Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (Α” 281) (ΔΚ ΕΧ 2207).
Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν λόγω δασμολογικών κλάσεων ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
[Παρ. 1 του άρθρου πρώτου της από 20 Μαρτίου 2020]  [Άρθρο 46 του ν. 4876/2021] [Ε.2038/2020 – Ε.2152/2020]
Στο 6% έως 30.6.2022 Στο 24% από 1.7.2022
51. Μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (ΔΚ ΕΧ 2202). Αεριούχα νερά της Δ.Κ. 2201 (ΔΚ ΕΧ 2201). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν λόγω δασμολογικών κλάσεων ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).
[Παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 4690/2020] [Ε.2080/2020]
Στο 13% έως 30.6.2022 Παράταση έως 31.12.2022*
52. Η εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων (ΔΚ 9701, 9702, 9703, 9704, 9705 και 9706).
53. Η παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας των παρ. 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος V του παρόντος νόμου, εφόσον πραγματοποιείται από τον ίδιο τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του.
[Παράγραφοι 1,2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020] [Άρθρο 46 ν. 4876/2021]
Στο 13% έως 30.6.2022 Στο 24% από 1.7.2022
54. Απινιδωτές (Δ.Κ. ΕΧ 9018). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%) και ισχύει έως και την 31η.12.2022.
[Άρθρο 80 του ν. 4821/2021] [Ε.2167/2021]
Στο 6% έως 31.12.2022 Στο 13% από 1.1.2023

*Παράταση με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Υπηρεσίες

Περίπτωση παραρτήματος ΙΙΙ – Κεφάλαιο Β    
1. Εισιτήρια κινηματογράφων. (13%)
Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
[Άρθρο 11 του ν. 4690/2020] [ Εγκύκλιος Ε.2080/2020]
Στο 13 ή 6% έως 30.6.2022 Παράταση έως 31.12.2022*
. Η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους.
[Άρθρο 11 του ν. 4690/2020] [ Εγκύκλιος Ε.2080/2020]
Στο 13% έως
30.6.2022
Παράταση έως 31.12.2022*
. Εισιτήρια αθλητικών αγώνων από την 1η.09.2020 έως και τη 30ή.06.2022.
[Άρθρο 81 ν. 4821/2021] [ΔΕΦΚ Ε 1123676 ΕΞ 2020] [Ε.2146/2020]
Στο 13% έως
30.6.2022
Στο 24% από
Από 1.7.2022
. Εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για ζωολογικούς κήπους.
[Άρθρο 36 ν. 4772/2021 – παρ 5 άρθρου 49 ν. 4772/2021] [παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4876/2021] [ΔΕΦΚ Ε 1123676 ΕΞ 2020]
Στο 13% έως
30.6.2022
Παράταση έως 31.12.2022*
6. Η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, πλην των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία.
[Άρθρο 11 του ν. 4690/2020] [Ε.2080/2020]
Στο 13% έως
30.6.2022
Παράταση έως 31.12.2022*
9. Η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια από την 1η.10.2021 έως και την 30ή.6.2022.
10. Η παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χορού από την 1η.10.2021 έως και την 30ή.6.2022 και εφόσον δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22.
[Παρ. 3 του άρθρου πεντηκοστού πέμπτου του ν. 4839/2021] [ Ε.2215/2021]
Στο 13% έως
30.6.2022
Παράταση έως 31.12.2022*

*Παράταση με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής ΕΦΚΑ μηνός Μαΐου 2022

Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Μαΐου 2022 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Αρχείο

Calendar

Ιουνίου 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μάι   Ιουλ »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930