Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής Εισφορών ΕΦΚΑ μηνός Μαρτίου 2024

print
Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 30 Απριλίου 2024.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Μαρτίου 2024 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.