Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής ΕΦΚΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2021

Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 03 Νοεμβρίου.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Σεπτεμβρίου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Επίσης, μέχρι τις 29/10/2021 καταβάλλεται εμπρόθεσμα η πέμπτη δόση της Εκκαθάρισης Ε.Φ.Κ.Α. έτους 2019.