Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής Εισφορών ΕΦΚΑ μηνός Μαρτίου 2023

Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 28 Απριλίου 2023.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Μαρτίου 2023 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Υπενθυμίζουμε ότι από 01/01/2023 ισχύει η αύξηση ασφαλιστικών εισφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην σχετική ενημέρωση που μπορείτε να δείτε εδώ

Ρύθμιση οφειλών σε εφορία – Έως 31.7.2023 η αίτηση, όλες οι λεπτομέρειες

Προθεσμία υποβολής αίτησης, καταβολή πρώτης δόσης και υπαγωγή

Η αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής των νέων διατάξεων (άρθρα 4 έως και 13 του ν. 5036/2023) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι και την 31η Ιουλίου 2023.

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Προϋποθέσεις υπαγωγής στην ρύθμιση

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις στο πρόσωπο του αιτούντος:

α) Κατά την 01.11.2021 να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, να ήταν τακτοποιημένες κατά νόμιμο.
β) να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε (5) ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την 31.12.2022,

γ) να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία και

δ) αν ο αιτών έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών κατά το άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α” 207) ή τα άρθρα 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (Α” 73), η ρύθμιση αυτή να βρίσκεται σε ισχύ.


Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 01.11.2021 και έως και την 01.02.2023.


Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται  εάν ο οφειλέτης:

α. Δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών,

β. μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την υπαγωγή σε αυτή, δεν έχει εξοφλήσει ή δεν έχει υπαγάγει σε πάγια ρύθμιση σύμφωνα με την υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α” 107) ή δεν έχει τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο το σύνολο των λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών του που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 4 έως 13 του ν. 5036/2023 και δεν τελούν σε καθεστώς αναστολής πληρωμής.

Πλήθος δόσεων – Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης

Οι οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, σε έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης το οποίο ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ.

 

Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα και

γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων.


Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο μας.

Κατώτατος Μισθός

Από 1/4/2023 άλλαξε ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο:

 

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00 €) μικτά.

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (34,84 €) μικτά.

 

Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας:

Έτη προϋπηρεσίας

Μισθός

Ημερομίσθιο

Χωρίς τριετία

780,00

34,84

Με μία τριετία

858,00

36,58

Με δύο τριετίες

936,00

38,32

Με τρεις τριετίες

1.014,00

40,07

Με τέσσερις τριετίες

41,81

Με πέντε τριετίες

43,55

Με έξι τριετίες

45,29

 

Πηγή: Taxheaven

Αρχείο

Calendar

Απριλίου 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ   Μάι »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930