Ειδικό Καθεστώς Μικρών Επιχειρήσεων (απαλλασσόμενες του Φ.Π.Α.) – αλλαγές με τον Ν. 4549/2018

Σύμφωνα με τον Ν.4549/2018,

  1. Δύνανται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α.  και καταβολής του φόρου υποκείμενοι, οι οποίοι, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, πραγματοποίησαν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
  2. Επίσης, δύνανται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου υποκείμενοι κατά το χρόνο έναρξης των εργασιών τους.
  3. Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται :

α) στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος,
β) στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκαταστημένοι στο εσωτερικό της χώρας,
γ) στην παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου.

  1. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 10.000,00 ο υποκείμενος στο φόρο εφαρμόζει υποχρεωτικά το κανονικό καθεστώς, αρχής γενομένης από την πράξη παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με την οποία πραγματοποιείται η υπέρβαση του ορίου αυτού και για το σύνολο της αξίας της πράξης αυτής, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης μεταβολών.

Παράταση πληρωμής τελών κυκλοφορίας

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει προς διευκόλυνση των πολιτών ότι παρατείνεται έως και την Παρασκευή 11.1.2019 η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2019 καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.

Σημαντικές αλλαγές που επήλθαν με τον Ν. 4583/2018

Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑ
– Αναστέλλεται ο φόρος υπεραξίας στα ακίνητα για ένα ακόμη έτος (δηλαδή μέχρι 31/12/2019)
– Δίνεται η δυνατότητα για υποβολή χωριστής δήλωσης των συζύγων η του συμφώνου συμβίωσης.

 

Β. ΦΠΑ
Ορίζεται, σε έξι τοις εκατό (6%) από δεκατρία τοις εκατό (13%), που ισχύει, ο συντελεστής Φ.Π.Α.
για τα λευκά μπαστούνια και τις γραφομηχανές με χαρακτήρες Braille, τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης.

Γ.  Κ.Φ.Δ.
Προστίθεται παράβαση που επισύρει πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ στην περίπτωση που ο φορολογούμενος,  εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό κ.λπ.

ΛΟΙΠΑ
1. Καταργείται ο ΕΦΚ στο κρασί από 01/01/2019
2. Καταργείται – αναστέλλεται η μείωση των συντάξεων
3. Επιδοτούνται από 1.1.2019 οι ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών ηλικίας έως 25 ετών
4. Μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 4446/2016

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.) – ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ Α.Φ.Μ.

Σύμφωνα με τον Ν.4549/2018, η Φορολογικής Διοίκηση (Εφορία, Α.Α.Δ.Ε.) απαιτεί εγγύηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που πρόκειται να ασκήσει εμπορική δραστηριότητα, εάν:

  1. Το ίδιο Φυσικό πρόσωπο οποτεδήποτε κατά το τρέχον έτος η και κατά τα πέντε (5) προηγούμενα έτη πριν την υποβολή της δήλωσης έναρξης,πτώχευσε ή κατέστη εν γένει αφερέγγυο ή υπήρξε διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο.
  2. Μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) ή εταίρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο». με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν εν γένει αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο,και η πτώχευση ή άλλη αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα να οφείλεται στη Φορολογική Διοίκηση, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης, συνολική βασική ληξιπρόθεσμη φορολογική οφειλή από φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, παρακρατούμενους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και πρόστιμα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ
  3. Ως αφερέγγυο, πρόσωπο, θεωρείται κάθε πρόσωπο που έχει πτωχεύσει και κάθε πρόσωπο που έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης, σε ειδική διαχείριση, καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη).
  4. Η εγγύηση, απαιτείται μόνο μετά από απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης, από την οποία προκύπτει, ότι συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις και με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της εγγύησης. 
  1. Η Φορολογική Διοίκηση οφείλει να κοινοποιεί στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή στη νομική οντότητα που υποβάλλει τη δήλωση την απαίτηση για παροχή εγγύησης. Στην περίπτωση αυτή η έναρξη στο φορολογικό μητρώο ολοκληρώνεται μόνο μετά την παροχή της αιτηθείσας εγγύησης. Εάν με την υποβολή της δήλωσης έναρξης υποβάλλεται ταυτόχρονα και δήλωση εγγραφής, η εγγραφή του φορολογούμενου στο φορολογικό μητρώο ολοκληρώνεται μόνο μετά την παροχή της αιτηθείσας εγγύησης.

Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της φοροδιαφυγής, το λόγο της αναστολής και την τυχόν υποτροπή, με ελάχιστο ποσό εγγύησης τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

 

Αλλαγή στην τιμή της πλαστικής σακούλας

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 η μέχρι τώρα χρέωση της πλαστικής σακούλας που διαμορφωνόταν στα 0,04 ευρώ, αυξάνεται στα 0,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

 

Ποιες σακούλες εξαιρούνται:

Οι πολύ λεπτές σακούλες, μικρότερες των 15 μικρόμετρων δεν χρεώνεται περιβαλλοντικό τέλος μόνο στην περίπτωση που απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύμα (χύδην) τροφίμων. Επίσης εξαιρούνται οι βιοαποδομήσιμες/λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς αλλά και οι σακούλες που διατίθενται από περίπτερα και υπαίθριο εμπόριο.

Αρχείο

Calendar

Δεκεμβρίου 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Νοε   Ιαν »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31