Σύσταση εταιρείας στο εξωτερικό και οι κίνδυνοι

Σύσταση εταιρείας στο εξωτερικό και οι κίνδυνοι
ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Σύσταση εταιρείας σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς με εικονική (virtual) έδρα η οποία θα φορολογείται με χαμηλούς συντελεστές δραστηριοποιούμενη επιχειρηματικά στην Ελλάδα. Υπόσχονται έκδοση φορολογικής κατοικίας. Το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, από μόνο του , δεν παρέχει την εγγύηση ότι το εισόδημα θα φορολογηθεί στο άλλο κράτος.
Σύσταση εταιρείας σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς , δραστηριοποιούμενη επιχειρηματικά μέσω του υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Υπόσχονται ότι τα κέρδη θα φορολογούνται στο κράτος που έχει έδρα η εταιρεία. Το υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης φορολογείται στη χώρα μας για τα κέρδη του με τους προβλεπόμενους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων , διότι είναι εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην Ελλάδα μέσω μόνιμης εγκατάστασης.
Σύσταση εταιρείας σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με στόχο τη μείωση των φορολογητέων κερδών φυσικών ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με υπερτιμολόγηση αγαθών ή έξοδα διοικητικής υποστήριξης ή δικαιώματα. Εξαιρετικά δύσκολη η φορολογική αναγνώριση των συναλλαγών αυτών. Υποχρέωση τήρησης ειδικών φακέλων τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
Σύσταση εταιρείας συμμετοχών ή επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Τα κέρδη από τις επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα θα φορολογηθούν με χαμηλούς συντελεστές και τα μερίσματα της ημεδαπής εταιρείας θα μεταφερθούν αφορολόγητα στην αλλοδαπή. Τα μη διανεμηθέντα κέρδη του αλλοδαπού νομικού προσώπου μπορεί να φορολογηθούν στη χώρα μας.
Σύσταση εταιρείας σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς με σκοπό την πραγματοποίηση τριγωνικών συναλλαγών και την αύξηση του κόστους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Ελλάδα. Εξαιρετικά δύσκολη η φορολογική αναγνώριση των συναλλαγών αυτών γιατί πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν έχουν ως σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Υποχρέωση τήρησης ειδικών φακέλων τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
Σύσταση εταιρείας σε χώρα μη συνεργάσιμη ή σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, συνήθως με μηδενική δραστηριότητα, με σκοπό την παράκαμψη των capital controls. Αναμένονται εκτεταμένοι – σαρωτικοί έλεγχοι, ειδικά μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4428/2016 <<Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής.

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το 2016

Τα μη συνεργάσιμα κράτη για το έτος 2016 είναι τα εξής:

 

   
1. Ανδόρα Andorra
2. Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Antigua and Barbuda
3. Μπαχάμες The Bahamas
4. Μπαχρέιν Bahrain
5. Μπαρμπάντος Barbados
6. Μπρουνέι Brunei
7. Νήσοι Κουκ The Cook Islands
8. Ντομίνικα Dominica
9. Γρενάδα Grenada
10. Γουατεμάλα Guatemala
11. Λίβανος Lebanon
12. Λιβερία Liberia
13. Λιχτενστάιν Liechtenstein
14. Μαλαισία Malaysia
15. Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islands
16. Μονακό Monaco
17. Ναούρου Nauru
18. ΠΓΔΜ FYROM
19. Νιούε Niue
20. Παναμάς Panama
21. Φιλιππίνες Philippines
22. Αγία Λουκία St. Lucia
23. Άγιος Χριστόφορος και Νέβις St. Kitts and Nevis
24. Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες St. Vincent and the Grenadines
25. Σαμόα Samoa
26. Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ US Virgin Islands
27. Βανουάτου Vanuatu
28. Ουρουγουάη Uruguay
29. Χόνγκ-Κόνγκ Hong-Kong

 

Τα απαιτούμενα αποδεικτικά για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης μετά το ν. 4387/2016

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 226/10.2.2017  διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης είναι τα κάτωθι:

 

● Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής

● Συμφωνητικό αμοιβής

● Αναφορά αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ

● ΦΕΜ επί της συμφωνηθείσας αμοιβής

● Υπέρ ΕΜΠ (1% επί της νόμιμης αμοιβής)

● Φορολογικά ιδιοκτήτη:
– Υπέρ ΕΜΠ (0,5‰ επί του προϋπολογισμού του έργου)
– Εισφορά ΚΗ ψηφίσματος
– Εισφορά ΙΚΑ
– Εισφορά ΤΕΕ
– Εισφορά ∆ήμου
– Παράβολο ∆ημοσίου
– Χαρτόσημο 2%
– Παράβολο νόμου 1041/80 αρθ. 77
– ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί παραβόλου)

Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα

 

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή υπέγραψε χτες (31/1) εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 66 του νόμου 4446/2016 σχετικά με την ενημέρωση του καταναλωτή για την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα. Στην εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής:

Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS), οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών τις οποίες δέχονται. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη ως εξής: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Η’ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΈΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD».

Επιπλέον, στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής κατηγορίες καρτών VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας (όπως εμφανίζεται στη φωτογραφία)

Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας επιβάλλουν στους παραβάτες διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, κατόπιν καταγγελίας καταναλωτή είτε αυτεπαγγέλτως διενεργούμενου ελέγχου.

Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ανάλογα με την Αρχή που επέβαλε το πρόστιμο,

– είτε ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,
– είτε ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση.

Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής και υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο που εξέδωσε.

Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 89/31.1.2017

 

 

Αρχείο

Calendar

Φεβρουαρίου 2017
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιαν   Μαρ »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728