Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση.

Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών

Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησης σας ή στα γραφεία μας

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων

Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης

Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία

Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων

Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας

Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιμελητήριο, κτλ)

Mηνιαία ενημέρωση λογιστικών αποτελεσμάτων

Συμβουλές για την βελτίωση των χρηματοοικονομικών σας μεγεθών και την ελαχιστοποίηση των φόρων