Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής Εισφορών ΕΦΚΑ μηνός Ιανουαρίου 2023

Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Ιανουαρίου 2023 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Υπενθυμίζουμε ότι από 01/01/2023 ισχύει η αύξηση ασφαλιστικών εισφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην σχετική ενημέρωση που μπορείτε να δείτε εδώ

Ανώτατο Όριο Ασφαλιστέων Αποδοχών

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών διαμορφώνεται, από 01.01.2023, στο ποσό των 7.126,94 € μηνιαίως.

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τα προβλεπόμενα από την παρ.3, του άρθρου 97, του ν.4387/2016, όπως ισχύει, ποσά των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e – Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. των αυτοτελώς απασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και όλων των, πριν και μετά την 01.01.1993, ασφαλισμένων, έμμισθων δικηγόρων (στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ.) και μισθωτών μηχανικών (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου «ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ»), διαμορφώνονται, από 01.01.2023, ως εξής:

 

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης σε ευρώ από 01.01.2023

1η κατηγορία

42,76

2η κατηγορία

51,53

3η κατηγορία

61,40

 

Τα ανωτέρω ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% στον εργοδότη (εντολέα για έμμισθους δικηγόρους) και κατά 50% στον ασφαλισμένο.

ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

Tα προβλεπόμενα από την παρ.2γ, του άρθρου 35, του ν.4387/2016, όπως ισχύει, ποσά των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του κλάδου Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) του e – Ε.Φ.Κ.Α. των αυτοτελώς απασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και όλων των, πριν και μετά την 01.01.1993, ασφαλισμένων, έμμισθων δικηγόρων (στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ.), μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου «ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ»), διαμορφώνονται, από 01.01.2023, ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ από 01.01.2023

1η κατηγορία

28,51

2η κατηγορία

33,99

3η κατηγορία

40,57

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται, μόνο για τους έμμισθους δικηγόρους, κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο, ενώ, για τους λοιπούς επιβαρύνουν στο σύνολο τον ασφαλισμένο.

Χορήγηση Επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της Τιμολογητέας Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μη Οικιακών Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας με Παροχές Ισχύος μέχρι και 35 kVA, Καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Δικαιούχοι της επιδότησης:

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι μη οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίοι πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α) Έχουν παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, ή έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, (Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής ) ήτοι αρτοποιεία, ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης ή έχουν παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης.

Β) Από τον μήνα Φεβρουάριο του 2022 έως τον μήνα Ιούλιο του 2022 ήταν συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας («Εφεξής κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας») και από τον μήνα Αύγουστο του έτους 2022 έως τον μήνα Νοέμβριο του 2022 είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή σε τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (Α” 129). («Εφεξής κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής»).

Γ) Έχουν γνωστοποιήσει τόσο στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας.

Αύξηση Ασφαλιστικών Εισφορών Από 01/01/2023

ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠO 01/01/2023  
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΕΜΠΟΡΟΙ
  ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΛΟ
1η Κατηγορια 169,95 5,48 54,82 10,00 240,25
2η Κατηγορια 203,94 6,58 65,79 10,00 286,31
3η Κατηγορια 258,76 6,58 65,79 10,00 341,13
4η Κατηγορια 325,65 6,58 65,79 10,00 408,02
5η Κατηγορια 404,59 6,58 65,79 10,00 486,96
6η Κατηγορια 548,23 6,58 65,79 10,00 630,60
Ειδική κατηγορία για τους νέους μέχρι 5 έτη. Πρέπει να το επιλέξουν. 101,97 3,29 32,89 10,00 148,15
 Ειδικά για το έτος 2023 η αλλαγή κατηγορίας μπορεί να γίνει μέχρι της 12/02/2023
Αλλαγής κατηγορίας μπορεί να υποβληθεί κάθε Ιανουάριο
Για τους υγειονομικούς υπάρχει επιπλέον μηνιαία εισφορά 2,00.
           
ΑΓΡΟΤΕΣ
  ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ για 2020 Αγροτικη Εστια ΟΓΑ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1η Κατηγορια 99,78 2,19 3,29 31,80 137,06
2η Κατηγορια 120,61 2,19 3,29 38,38 164,47
3η Κατηγορια 152,41 3,29 3,29 38,38 197,37
4η Κατηγορια 191,88 3,29 3,29 38,38 236,84
5η Κατηγορια 239,08 4,39 3,29 38,38 285,14
6η Κατηγορια 323,45 6,58 3,29 38,38 371,70
Ειδικά για το έτος 2023 η αλλαγή κατηγορίας μπορεί να γίνει μέχρι της 12/02/2023
Αλλαγής κατηγορίας μπορεί να υποβληθεί κάθε Ιανουάριο
           
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – επικουρικο
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ποσό επικουρικής      
1η Κατηγορία 42,76        
2η Κατηγορία 51,53        
3η Κατηγορία 61,40        
           
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – εφαπαξ παροχή  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ποσό επικουρικής      
Έμμισθοι δικηγόροι,μισθωτών μηχανικών & υγειονομικώντων οικείων ταμέων κλάδου πρόνοιας πρώην ΕΤΑΑ  (ΕΤΕΑΕΠ)    
1η Κατηγορία 28,51        
2η Κατηγορία 33,99        
3η Κατηγορία 40,57        

Αρχείο

Calendar

Φεβρουαρίου 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιαν   Μαρ »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728