Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Ε.Φ.Κ.Α. μηνός Ιουνίου 2020

05th Αυγ 2020 Νέα

Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 20 Αυγούστου.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Ιουνίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των εισφορών του Ιανουαρίου του 2020 και εφεξής πραγματοποιείται με νέο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF).