Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής Εισφορών ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2024

Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 02 Απριλίου 2024.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Φεβρουαρίου 2024 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.