ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ

Σύμφωνα με τον Ν. 4410/2016, οι αγρότες που έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις, από 01/01/2017, πρέπει να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

α) Ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες τους με την μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικού συνεταιρισμού

β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων

γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν λογιστικά αρχεία (βιβλία) σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία

δ) παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις προϊόντων τους προς άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Σημείωση: Εντός του Ιανουαρίου θα πρέπει να δηλωθεί στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ. η ένταξη στο κανονικό καθεστώς

Στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες