Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής ΕΦΚΑ μηνός Νοεμβρίου 2021

print
Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 05 Ιανουαρίου 2022.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Νοεμβρίου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.