Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου 2021

print
Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 30 Ιουλίου.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Ιουνίου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Επίσης, μέχρι τις 30/07/2021 καταβάλλεται εμπρόθεσμα η δεύτερη δόση της Εκκαθάρισης Ε.Φ.Κ.Α. έτους 2019.