Τροποποιήσεις Δηλώσεων COVID-19 Περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2021

print
Μέχρι 20/07 μπορούν να υποβληθούν οι τροποποιήσεις δηλώσεων COVID-19 μηνών Ιανουαρίου – Απριλίου 2021.