Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής Εισφορών ΕΦΚΑ μηνός Ιανουαρίου 2024

Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Ιανουαρίου 2024 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Υπενθυμίζουμε ότι από 01/01/2024 ισχύει η αύξηση ασφαλιστικών εισφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην σχετική ενημέρωση που μπορείτε να δείτε εδώ

Χορήγηση Μείωσης του ΕΝΦΙΑ για Κατοικίες Φυσικών Προσώπων που Ασφαλίζονται για Σεισμό, Πυρκαγιά και Πλημμύρα

Προϋποθέσεις χορήγησης της μείωσης του ΕΝΦΙΑ

 

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα επί κατοικίας, το οποίο αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), στον Πίνακα 1:

Για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ απαιτείται κατά το έτος που προηγείται από αυτό της χορήγησης μείωσης:

α) Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) η ασφάλιση να καλύπτει σωρευτικά τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών εντός του ίδιου έτους,

γ) το ασφαλισμένο κεφάλαιο και για τους τρεις κινδύνους να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Για τον υπολογισμό της αξίας ανακατασκευής λαμβάνεται υπόψη η συνολική επιφάνεια των κύριων και βοηθητικών χώρων της κατοικίας.

Για το 2024 η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε εννιακόσια (900) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση της μείωσης – Υποχρεώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση ετησίως μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Α.Α.Δ.Ε

Με την υποβολή της αίτησης, ο φορολογούμενος δηλώνει υπεύθυνα, σύμφωνα με τον ν. 1599/1986 (Α” 75), ότι τα στοιχεία της αίτησής του είναι ακριβή και αληθή και παρέχει τη συναίνεσή του για τη διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων της/των ασφαλισμένης/-νων κατοικίας/-κιών προς την ασφαλιστική επιχείρηση με την οποία έχει συναφθεί το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, προκειμένου αυτή να επιβεβαιώσει την αντιστοίχιση του ακινήτου με τον/τους αριθμό/-ούς του/των ασφαλιστηρίου/-ων συμβολαίου/- ων.
 

Ειδικά για το έτος 2024 οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο έως 22/2/2024.

Κατά την πρώτη κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, η ΓΔΗΛΕΔ επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλισης για το προηγούμενο της εκκαθάρισης έτος.

Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις ασφάλισης πληρούνται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους χορηγείται μείωση δέκα τοις εκατό (10%) στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στους ΑΤΑΚ της ασφαλισμένης κατοικίας.

Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις ασφάλισης πληρούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών μηνών, η μείωση του ΕΝΦΙΑ πραγματοποιείται αναλογικά, με βάση το ποσοστό που προκύπτει από τον αριθμό των ημερών που καλύπτονται ανά έτος.

Στις περιπτώσεις της μη έκπτωσης με το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ». Για τη χορήγηση της μείωσης απαιτείται η προσκόμιση του/των ασφαλιστηρίου/ων συμβολαίου/-ων και των τυχόν ανανεώσεων ή τροποποιήσεων αυτού/ών, καθώς και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον ν. 1599/1986 (Α” 75).

 ΠΑΤΡΑ,

06/02/2024

Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής Εισφορών ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2024.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Δεκεμβρίου 2023 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Ασφαλιστικές Κατηγορίες για το Έτος 2024

 

 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ 1/1/2024
ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΛΟ
1 175,83 5,67 56,72 10,00 248,22
2 211,00 6,81 68,06 10,00 295,87
3 267,72 6,81 68,06 10,00 352,59
4 336,91 6,81 68,06 10,00 421,78
5 418,59 6,81 68,06 10,00 503,46
6 567,19 6,81 68,06 10,00 652,06
ΕιδικήΚατηγορία 105,50 3,40 34,03 10,00 152,93
 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ 1/1/2024
ΓΙΑ    ΑΓΡΟΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 103,23 2,27 3,40 32,90 141,80
2 124,78 2,27 3,40 37,90 168,35
3 157,68 3,40 3,40 39,70 204,18
4 198,52 3,40 3,40 39,70 245,02
5 247,30 4,54 3,40 39,70 294,94
6 334,65 6,81 3,40 39,70 384,56
 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ 1/1/2024
ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 44,24  29,49 73,73
2 53,32  35,17 88,49
3 63,53  41,97 105,50

Χωριστές Δηλώσεις Εισοδήματος έτους 2023: Σε Λειτουργία η Εφαρμογή για την Υποβολή Αιτήματος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Α.Α.Δ.Ε., τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης  χωριστής δήλωσης για το έτος 2023.

Η αίτηση υποβάλλεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.aade.gr/polites/eisodima/gnostopoiisi-horistis-dilosis

Προθεσμία υποβολής έως 28/02/2024 .

Αρχείο

Calendar

Φεβρουαρίου 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιαν    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829