Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής Εισφορών ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2022

print
Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Δεκεμβρίου 2022 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.