Ψηφιακή Αναβάθμιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

print
Σας ενημερώνουμε ότι είναι σε εξέλιξη τα παρακάτω προγράμματα σχετικά με την ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεών:

 

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ
Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Παροχή επιταγών (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων.

 

Ψηφιακές Συναλλαγές
Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια, με σκοπό την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή της αίτησης επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://digitalsme.gov.gr/