Τέλη Κυκλοφορίας 2023

print
Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2023 και εξοφλούνται εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2022.

 

Μπορείτε να εκτυπώσετε το έντυπο πληρωμής με τους παρακάτω τρόπους:

1. Με χρήση του προσωπικού σας κωδικού Taxis Net (ή του Νομικού Προσώπου σε περίπτωση που το όχημα ανήκει σε εταιρεία) από εδώ ή

2. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τους κωδικούς Taxis Net μπορείτε να τα εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα εδώ αφού εισάγετε το Α.Φ.Μ. σας (ή το Α.Φ.Μ του Νομικού Προσώπου σε περίπτωση εταιρείας) καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στα αντίστοιχα πεδία.