Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής Εισφορών ΕΦΚΑ μηνός Αυγούστου 2022

print
Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Αυγούστου 2022 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.