Χωριστές Δηλώσεις Εισοδήματος: Σε Λειτουργία η Εφαρμογή για την Υποβολή Αιτήματος

print
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Α.Α.Δ.Ε., τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης  χωριστής δήλωσης.

 

Προθεσμία υποβολής έως 28/02/2022 .