Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής ΕΦΚΑ μηνός Ιουλίου 2021

print
Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 31 Αυγούστου.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Ιουλίου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Επίσης, μέχρι τις 31/08/2021 καταβάλλεται εμπρόθεσμα η τρίτη δόση της Εκκαθάρισης Ε.Φ.Κ.Α. έτους 2019.