Γέφυρα 2 Τόκοι

print
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

υπάρχουν δύο προγράμματα επιδοτήσεων που αφορούν υφιστάμενα Δάνεια.

Βασική προϋπόθεση και στα δύο προγράμματα είναι οι επιχειρήσεις να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το 2020 σε ποσοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019 .

Α)   ΓΕΦΥΡΑ 2              

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ  2 είναι:
Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φθάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.
Επιδότηση δόσης μέχρι και το 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι και την 9η Μαΐου 2021.

Β)    ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Β΄ΦΑΣΗ 

Το πρόγραμμα καλύπτει τους συμβατικούς τόκους 3 μηνών και την αναλογούσα εισφορά του Ν.128/1975 για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 μέχρι 31.03.2021 .

Το πρόγραμμα επιδότησης τόκων δεν καλύπτει:

Τόκους υπερημερίας και λοιπά έξοδα.

Τόκους δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (όλα τα υποπρογράμματα) και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid – 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, την παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού, καθώς και σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης τόκων γίνεται μέχρι  και τις 7 Μαΐου 2021 στις 15:00  .