Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2021

print
Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 06 Απριλίου.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Φεβρουαρίου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των εισφορών του Ιανουαρίου του 2020 και εφεξής πραγματοποιείται με νέο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF).