Υποχρεώσεις για προσωπικό που απασχολείται σε Οικοδομικά Έργα – Τεχνικά Έργα

  1. Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρεούται να αναγγέλλει στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), το απασχολούμενο προσωπικό, πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.

Η ως άνω αναγγελία αντικαθιστά τον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας.

 

  1. Αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας, για κάθε ημέρα απασχόλησης τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.

 

  1. Με αποφάσεις του Υπουργείου  θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες  για την εφαρμογή της απόφασης.

 

  1. Η ισχύς των υποχρεώσεων αρχίζει από τη δημοσίευση των αποφάσεων του Υπουργείου.

 

  1. Όταν ισχύσει το άρθρο αυτό, κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.

 

  1. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω διατάξεων, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις.

 

ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Προς την Α.Α.Δ.Ε. & την Τ.τ.Ε.

Α.     Με το ΦΕΚ 2443 / 20-06-2019  δημιουργήθηκε   υποχρέωση για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητεςπου έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα. Απαιτείται πλέον καταγραφή  των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών πάσης φύσης π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ , ΟΕ, ΕΕ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ , ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ΝΠΙΔ ΝΠΔΔ κλπ.

Πραγματικός δικαιούχος θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο ελέγχει πραγματικά μία εταιρική οντότητα βάσει του νομικού πλαισίου του Ν.4557/2018  . Άρα πρέπει να καταχωρηθούν σε μια πλατφόρμα της ΓΠΠΣ  όλοι οι πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών οντοτήτων .

Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας και επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων  πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

 Β.  Με τη πράξη Διοικητή της  Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 2682/03-06-2019  ορίσθηκε   υποχρέωση  για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία συμπληρώνοντας τα υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων  της Τραπέζης της Ελλάδος. Ειδικά η πρώτη υποβολή θα αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρικών χρήσεων 2016, 2017 και 2018.

Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των υπόχρεων επιχειρήσεων, εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55Γ, όπως ισχύουν).

Έκδοση παραστατικών για πωλήσεις καυσίμων από οντότητες- εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες οντότητες.

Για τις διενεργούμενες χονδρικές πωλήσεις καυσίμων από οντότητες- εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, καθώς και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες οντότητες, εφόσον τα καύσιμα αυτά θεωρούνται μη εμπορεύσιμα για τον αγοραστή και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 100€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  ανά συναλλαγή (έως τώρα ήταν 300 €), παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται  Απόδειξη  Λιανικής Πώλησης αγαθών.

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2019

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν  στην ηλεκτρονική εφαρμογή του περιουσιολογίου (Ε9) τα εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2019.

 

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα καταβληθεί σε έως και 5 μηνιαίες δόσεις

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την παραλαβή τους.

Εκκαθάριση εισφορών 2018 μη μισθωτών – Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και τα ειδοποιητήρια έχουν αναρτηθεί στον ΕΦΚΑ

Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2018 Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.

 

Τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με εμπρόθεσμη ημερομηνία καταβολής της 1ης δόσης την 30.8.2019.

 
Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την παραλαβή των ειδοποιητηρίων  εκκαθάρισης.

Αρχείο

Calendar

Νοεμβρίου 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930