ΠΟΛ 1160/17.07.2015

print
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α 716.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για την διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»

Διαβάστε για περισσότερες λεπτομέρειες το επισυναπτόμενο αρχείο.