Ανάρτηση Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων Έτους 2024

print
Αναρτήθηκαν στον Διαδικτυακό Τόπο της Α.Α.Δ.Ε. τα Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων Έτους 2024.

 

Τα Τέλη Κυκλοφορίας μπορούν να εκδοθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Με χρήση των προσωπικών σας κωδικών Taxis Net ακολουθώντας σύνδεσμο εδώ:

2. Με τον Α.Φ.Μ. σας και τον Αριθμό Κυκλοφορίας του οχήματος ακολουθώντας τον σύνδεσμο εδώ:

 

Τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2024 εξοφλούνται εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2023