Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής Εισφορών ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου 2023

print
Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Ιουνίου 2023 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.