Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου 2022

print
Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Ιουνίου 2022 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.