Προσοχή: Όλες οι Αιτήσεις Power Pass Πρέπει να Ελεγχθούν εκ Νέου εάν Ακολουθήσει η Υποβολή της Δήλωσης του Έτους 2021

print
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω δυσλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Power Pass, θα πρέπει να ελεγχθούν όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν την οριστικοποίηση της δήλωσης εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.

 

Πιο συγκεκριμένα, η παραπάνω δυσλειτουργία αφορά σε δικαιούχους  που υπέβαλαν την αίτηση για το power pass  και η οποία βρισκόταν ήδη στο στάδιο της «εκκαθάρισης» και υπέβαλαν μεταγενέστερα τη φορολογική δήλωση του Φ.Ε. 2021 χωρίς καμία αλλαγή στην κατοικία τους σε σύγκριση με το φορολογικό έτος 2020.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η κατάσταση της αίτησης στην πλατφόρμα του power pass να μεταβληθεί από «υπό εκκαθάριση» σε «εκκρεμεί υποβολή».