Ενίσχυση για την Αντιμετώπιση της Αύξησης Κόστους Κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρεύματος (Power Pass)

print
Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι 30/06 θα είναι διαθέσιμη η ψηφιακή πλατφόρμα που αφορά στην υποβολή αίτησης Ενίσχυσης για την Αντιμετώπιση της Αύξησης Κόστους Κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρεύματος (Power Pass).

 

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την υποβολή της αίτησης.