Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής ΕΦΚΑ μηνός Μαΐου 2022

print
Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Μαΐου 2022 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.