Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής ΕΦΚΑ μηνός Αυγούστου 2021

print
Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Αυγούστου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Επίσης, μέχρι τις 30/09/2021 καταβάλλεται εμπρόθεσμα η τέταρτη δόση της Εκκαθάρισης Ε.Φ.Κ.Α. έτους 2019 καθώς και η δεύτερη δόση της εκκαθάρισης 2020 μη μισθωτών με παράλληλη ασφάλιση.