Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής ΕΦΚΑ μηνός Ιανουαρίου 2021

print
Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 05 Μαρτίου.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Ιανουαρίου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των εισφορών του Ιανουαρίου του 2020 και εφεξής πραγματοποιείται με νέο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF).