Μη Επιστρεπτέα Επιχορήγηση

print
Σας ενημερώνουμε πως θα πραγματοποιηθεί δράση για την στήριξη των Υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης είναι 30.000.00 €  και η επιχορήγηση ανά επιχείρηση και προϋποθέσεις κυμαίνεται από 5.000 ως 50.000 ευρώ. Οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από 6/10 ως 30/10/2020 και απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά κατά την υποβολή.

 

Παρακαλώ, επικοινωνήστε με το γραφείο μας, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, το συντομότερο ώστε να ξεκινήσουμε την προεργασία για την υποβολή αίτησης.