Δράσεις Αναπτυξιακού Νόμου

print

Σας ενημερώνουμε ότι:

 

α. Προκηρύχτηκαν δύο δράσεις του αναπτυξιακού νόμου:

 

α1. προκήρυξη ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

α2. προκήρυξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

σχετικό link  https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/nomothesia.htm

 

β. Είναι σε προδημοσίευση οι δράσεις:

β1. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ της Π.Δ.Ε.

σχετικό link   https://www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/manufacturing.html

β2. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ της Π.Δ.Ε.

σχετικό link https://www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/manufacturing.html

β3.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΠΕ της Π.Δ.Ε.

σχετικό link https://www.pde.gov.gr/ependyseis/actions/cti.html

 

γ. Συνεχίζονται οι υποβολές προτάσεων στη δράση ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ