Μείωση ενοικίων κατά 40% για τις πληττόμενες επιχειρήσεις για το μήνα Απρίλιο

print
(ΦΕΚ Α” 83/10-04-2020)

 

Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά (όπως αναφέρονται στους ΚΑΔ),  απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020.

Τα ανωτέρω  ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου,  ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, για τον μήνα Απρίλιο 2020

 

Μείωση μισθώματος Κυρίας κατοικίας

ΟΙ  συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση  του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση  εργασίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Απρίλιο.