Διευκρινίσεις για τη λειτουργία καταστημάτων πώλησης αγροεφοδίων

print
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διευκρινίζει ότι δεν θα σταματήσουν να λειτουργούν καταστήματα που διαθέτουν:

– άδεια εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
– άδεια εμπορίας λιπασμάτων
– άδεια πολλαπλασιαστικού υλικού
– άδεια πώλησης και εμπορίας ζωoτροφών
– άδεια πώλησης και εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων

Επισημαίνεται αυτονοήτως ότι οι υπεύθυνοι λειτουργίας των καταστημάτων αυτών οφείλουν να τηρούν απαρεγκλίτως τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που έχει εκπονήσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και οι οποίες έχουν αναφερθεί λεπτομερώς σε προηγούμενη ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.