Αλλαγές στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

print
Α. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ειδικά για το έτος 2019, χορηγείται μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, για τον κύριο και συμπληρωματικό φόρο του, ως εξής:
α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι      60.000   ευρώ, κατά    (30%),
β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι      70.000   ευρώ, κατά    (27%),
γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι       80.000  ευρώ, κατά    (25%),
δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000   ευρώ, κατά    (20%)
ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός 1.000.000 ευρώ, κατά  (10%).
Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.»

 

Β. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
Ειδικά για το έτος 2019, εφόσον το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ  εκδοθεί μέχρι τη 16η Σεπτεμβρίου 2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2019.