Προσφορά εργασίας

print
Η επιχείρηση  μας ζητά  υποψήφιες/ους  για να στελεχώσουν το τμήμα ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ της επιχείρησης   για τα γραφεία της Πάτρας και της Κάτω Αχαΐας .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ τμημάτων Λογιστικής-Οικονομικών ή συναφών τμημάτων.
  • 2ετή προϋπηρεσία την τελευταία τριετία τουλάχιστον.
  • Άριστη γνώση MS OFFICE
  • Ολοκληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες υποψήφιους.

 

Η αποστολή των βιογραφικών να γίνει στο παρακάτω mail     [email protected]