Αλλαγές στο Φ.Π.Α. των ξενοδοχείων απο 20/5/2019

print
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ή και άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής της οποίας ο διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, γίνεται δεκτό, η διάκριση των συντελεστών ΦΠΑ να γίνεται ως εξής:

α. Διαμονή με πρωινό: η ενιαία τιμή υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.

β. Διαμονή με ημιδιατροφή (πρωινό και γεύμα):

  • 10% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%
  • 90% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%

γ. Διαμονή με πλήρη διατροφή (full bord – πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό γεύμα):

  • 15% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%
  • 85% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%

δ. Διαμονή με το σύστημα all inclusive:

  • 20% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%.
  • 80% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω ποσοστά δεν είναι δεσμευτικά για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην περίπτωση που μπορούν να διαχωρίσουν την αξία των επιμέρους παροχών τους, οπότε και να εφαρμόσουν τον συντελεστή ΦΠΑ που αναλογεί σε κάθε παροχή. Εξυπακούεται ότι, αν στην ενιαία τιμή των περιπτώσεων β και γ ανωτέρω δεν περιλαμβάνεται η διάθεση αλκοολούχων και μη ποτών, χυμών και ροφημάτων, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο σύνολο της αντιπαροχής.

Η παραπάνω διάκριση ισχύει για παραστατικά που εκδίδονται από 20/05/2019 και μετά ανεξάρτητα από το πότε έγινε έναρξη των υπηρεσιών.

Κατανάλωση από Mini bar : Ο συντελεστής που ισχύει για κάθε αγαθό.

Room service: Στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% υπάγονται οι υπηρεσίες εστίασης στους ειδικούς χώρους εστίασης, καθώς και στα δωμάτια στο πλαίσιο υπηρεσιών εξυπηρέτησης δωματίου (room service).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο μας