Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Ε.Φ.Κ.Α. Φεβρουαρίου 2019 Μη Μισθωτών

print
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Φεβρουαρίου 2019 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis και τον Α.Μ.Κ.Α., προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.