Σημαντικές αλλαγές που επήλθαν με τον Ν. 4583/2018

print
Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑ
– Αναστέλλεται ο φόρος υπεραξίας στα ακίνητα για ένα ακόμη έτος (δηλαδή μέχρι 31/12/2019)
– Δίνεται η δυνατότητα για υποβολή χωριστής δήλωσης των συζύγων η του συμφώνου συμβίωσης.

 

Β. ΦΠΑ
Ορίζεται, σε έξι τοις εκατό (6%) από δεκατρία τοις εκατό (13%), που ισχύει, ο συντελεστής Φ.Π.Α.
για τα λευκά μπαστούνια και τις γραφομηχανές με χαρακτήρες Braille, τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης.

Γ.  Κ.Φ.Δ.
Προστίθεται παράβαση που επισύρει πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ στην περίπτωση που ο φορολογούμενος,  εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό κ.λπ.

ΛΟΙΠΑ
1. Καταργείται ο ΕΦΚ στο κρασί από 01/01/2019
2. Καταργείται – αναστέλλεται η μείωση των συντάξεων
3. Επιδοτούνται από 1.1.2019 οι ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών ηλικίας έως 25 ετών
4. Μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 4446/2016