ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

print
Η επιχείρηση μας ζητά  υποψήφιο/α για να στελεχώσει το γραφείο μας στην Κάτω Αχαϊα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ τμημάτων Λογιστικής – Οικονομικών ή συναφών τμημάτων
  2. 2ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία την τελευταία πενταετία σε καταχώρηση Απλογραφικών βιβλίων και Φορολογική υποστήριξη
  3. Άριστη γνώση MS OFFICE
  4. Ολοκληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες υποψήφιους

Η αποστολή των βιογραφικών να γίνει στο email: [email protected]