Δυνατότητα πληρωμής οφειλών και φόρων μέσω taxis, με κάρτες πληρωμών

print
Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα  εξόφλησης φόρων και οφειλών μέσω του ΤAXIS με τη χρήση των καρτών πληρωμών των φορολογούμενων (χρεωστικών και πιστωτικών).

Για να γίνει η πληρωμή απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία της κάρτας 

  • Αριθμός Κάρτας
  • Ημερομηνία λήξης
  • Αριθμός Ασφαλείας Κάρτας

 Αφού εισαχθούν  τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής πραγματοποιείται άμεσα η πίστωση των οφειλών σας. Δηλαδή η πληρωμή εμφανίζεται αμέσως στο σύστημα του taxisnet.

 Αυτός ο τρόπος πληρωμής μπορεί να εξυπηρετήσει στην  περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος θέλει να πάρει φορολογική ενημερότητα ή Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. κτλ και υπάρχουν οφειλές. Mε τον παραπάνω τρόπο πληρωμής μπορεί να τα εκδώσει άμεσα και να μην περιμένει κάποιες μέρες για να εμφανιστεί η πληρωμή από την τράπεζα όπως ίσχυε έως τώρα.

Επίσης  μπορεί να εξοφληθεί ολόκληρη η οφειλή ή να πληρωθεί μέρος αυτής.

 Απαραίτητα προϋπόθεση είναι να γνωρίζει ο φορολογούμενος τους προσωπικούς του κωδικούς taxis.

 Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση