Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Ε.Φ.Κ.Α. Σεπτεμβρίου 2018 Μη Μισθωτών

print
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής  εισφορών  Ε.Φ.Κ.Α. Σεπτεμβρίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.