Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής Εισφορών ΕΦΚΑ μηνός Ιουλίου 2023

Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Ιουλίου 2023 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.