Ποια καταστήματα δεν θα κλείσουν την Τετάρτη 18.3.2020 – Διεύρυνση ωραρίου super markets

Σύμφωνα με πληροφορίες, με νέα Π.Ν.Π. που θα δημοσιευθεί, αναστέλλεται από 18.3.2020 η λειτουργία των καταστημάτων του λιανεμπορίου που έχουν συναλλαγές με το κοινό (των εμπορικών καταστημάτων δηλαδή).

Η αναστολή λειτουργίας από 18.3.2020 δεν αφορά σε ό,τι συνδέεται με την αλυσίδα τροφοδοσίας. Ενδεικτικά δεν αφορά στα:

– σούπερ μάρκετ
– φαρμακεία
– φούρνους
– κρεοπωλεία
– μανάβικα
– μπακάλικα
– μίνι μάρκετ
– delivery (στη διατροφή)
– περίπτερα
– πρατήρια υγρών καυσίμων
– τράπεζες
– υπηρεσίες courier
– συνεργεία αυτοκινήτων
– pet shops
– καταστήματα γεωργικών προϊόντων
– καταστήματα που σχετίζονται με επισκευές (ενδεικτικά, οπτικών ειδών, κινητής τηλεφωνίας).

Διεύρυνση ωραρίου super markets

Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας από τις 07:00 – 22:00

Θα είναι ανοιχτά και τις Κυριακές

 

Κλείνουν τα καταστήματα λιανικής από την Τετάρτη 18 Μαρτίου

Ανακοινώθηκε  ότι τα καταστήματα λιανεμπορίου θα σταματήσουν τη λειτουργία τους από την Τετάρτη 18/03 και για δύο εβδομάδες.

 

Εξαιρούνται τα φαρμακεία, τα σούπερ μάρκετ, καθώς και όσα συνδέονται με την τροφοδοσία της αγοράς, τα πρατήρια υγρών καυσίμων, οι τράπεζες.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζεται κανονικά.
Επίσης ανακοινώθηκε η αναστολή για δύο εβδομάδες της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ και η εφαρμογή του μέτρου του δακτυλίου μέχρι το τέλος Απριλίου

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορονοϊού της 14.03.2020

A. Έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας της αγοράς και τη λειτουργία υπεραγορών τροφίμων και επιχειρήσεων εστίασης και συγκεκριμένα

  1. Tην αναστολή των διατάξεων περί ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, για ένα μήνα αποκλειστικά και μόνον για την περίπτωση της τροφοδοσίας των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών) και των οργανωμένων αγορών τροφίμων. Η αναστολή  μπορεί να παραταθεί.
  2. Οι επιχειρήσεις εστίασης που έως σήμερα είναι αδειοδοτημένες για λειτουργία με τραπεζοκαθίσματα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διανομής κατ’ οίκον ή παράδοσης στο κατάστημα (delivery και take away), χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.

B. Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής

α) Προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα αποθέματα σε :
i) χειρουργικές μάσκες,
ii) αντισηπτικά διαλύματα και
iii) αντισηπτικά μαντηλάκια.
από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας

Προβλέπονται επίσης υψηλά πρόστιμα για την μη συμμόρφωση με την υποχρέωση αυτή καθώς και η έκδοση υπ. απόφαση για τον καθορισμών λοιπών λεπτομερειών.

Γ.  Επίταξη κινητών πραγμάτων, αναλώσιμων και μη, για την καταπολέμηση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19

Με απόφαση του υπουργού υγείας θα επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών κινητά, αναλώσιμα και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων.
Δ.  Απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια μεμονωμένων φυσικών προσώπων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και αποστολών φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε πληττόμενες περιοχές του εξωτερικού.

 

Ε.  Εφαρμογή άδειας ειδικού σκοπού σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

 

ΣΤ.  Μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων.
Προβλέπεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19.

Το άρθρο προβλέπει την υποβολή από τις  επιχειρήσεις υπεύθυνης δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ, και από τους εργαζόμενους αντίστοιχα υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπ.εργασίας.

Το άρθρο προβλέπει επίσης ποιοι εργαζόμενοι εξαιρούνται, ενώ οι υπόλοιπες λεπτομέρειες καθώς και το ύψος της ενίσχυσης θα καθοριστούν με αποφάσεις του υπ. Εργασίας και του υπ.Οικονομικών .

Ζ.  Ειδική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στον τομέα της ενέργειας, ύδρευσης και προμήθειας καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού


Η.
 Έκτακτη διαδικασία για επιχειρήσεις/εργοδότες, που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων. Επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του COVID-19 και μέχρι έξι μήνες από την δημοσίευση της ΠΝΠ. Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
Θ.  Δυνατότητα έκτακτης και προσωρινής παρέκκλισης από την απαγόρευση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες για συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Ι.  Προβλέπεται η έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων.

ΙΑ.  Στα έμμεσα μέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τις 29.2.2020, αλλά την απώλεσαν στη συνέχεια, και των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους τα πρώτα εξαρτώνται, παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την Α.Α.Δ.Ε., και πάντως όχι πέραν της 30ης.4.2020.
ΙΒ.  Αναβάλλεται η εξέταση των εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 46 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30) (προσφυγή κατά των αποφάσεων και πράξεων των αρμοδίων Οργάνων του ΟΠΕΚΑ), αν αυτή έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 16.3.2020 μέχρι και τις 30.4.2020.

ΙΓ. Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων. Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό.

ΙΔ.  Απευθείας αναθέσεις από το δημόσιο για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Αρχείο

Calendar

Μαρτίου 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Φεβ   Απρ »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031